la weave fitting
la weave fitting
50g Indian Remy weave
50g Indian Remy weave
88g remi cachet 18" tapes
88g remi cachet 18" tapes
remi cachet tapes
remi cachet tapes
50g keratin bonds
50g keratin bonds
50g volume boost bonds
50g volume boost bonds
160g nano rings
160g nano rings
IMG_1243
IMG_1243
120g 22" remi cachet la weave
120g 22" remi cachet la weave
120g 22" remi cachet la weave
120g 22" remi cachet la weave
120g 22" 24 week old weave
120g 22" 24 week old weave
la weave refit
la weave refit
la weave
la weave
16" 160g nano rings
16" 160g nano rings
16" 160g nano rings
16" 160g nano rings
100g indian tape refit
100g indian tape refit
100g indian tape refit
100g indian tape refit
120g remi cachet 22" la weave
120g remi cachet 22" la weave
IMG_1364
IMG_1364
140g 24" remi cachet la weave
140g 24" remi cachet la weave